Photo 1518084132696 Ae8c27911102

COVID-19: Perfect storm voor bedrijfsfraudeurs

11 juni 2020

In tijden van crises staat alles in het teken van de bestrijding van de crisis. Een goed voorbeeld zijn de door de overheid genomen steunmaatregelen om ondernemers te steunen die zijn getroffen door de coronamaatregelen. Uitgangspunt is dat de ter beschikking gestelde gelden zo snel mogelijk bij de ondernemer terechtkomen. De vele ondernemers en ondernemingen proberen uit alle macht het hoofd economisch boven water te houden. Doordat de aandacht volledig is gericht op overleven is de focus op fraudepreventie en fraudebestrijding sterk afgenomen. Tegelijkertijd biedt een crisis ook nieuwe kansen om te frauderen. Ook tijdens een crisis is het dus van groot belang alert te blijven. Stel u zelf de vraag: Zijn mijn protocollen up-to-date voor ‘het nieuwe normaal’?

Professionals en gelegenheidsfraudeurs

Crises bieden kansen voor fraudeurs. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt in twee typen fraudeurs: de professionele fraudeur en de gelegenheidsfraudeur.

De professionele fraudeur is gewend in te spelen op veranderende omstandigheden en de actualiteit. In die zin is een crisis business as usual. Fraudeurs die bijvoorbeeld voorheen gebruik maakten van social engineering zoals het verzenden van phishingmails doen dat in tijden van crises ook. Zij spelen daarbij nadrukkelijk in op de actualiteit. Zo is sprake van een toename van WhatsApp-fraude sinds de coronamaatregelen van kracht zijn. Daarbij wordt door de fraudeurs ‘handig’ gebruik gemaakt van het verminderde persoonlijk contact tussen familieleden als gevolg van de crisis. Bovendien zijn we in tijden van crisis vatbaarder voor fraude, nu onze aandacht door het bestrijden van de crisis is afgeleid.

De gelegenheidsfraudeur is niet actief op zoek naar manieren om te frauderen. Dit type fraudeur is echter bereid misbruik te maken van de situatie als deze zich voordoet. De gelegenheid maakt immers de dief (en de fraudeur). De maatregelen om het coronavirus te bestrijden, hebben invloed op de interne processen binnen organisaties en ondernemingen. Indien de interne processen niet steeds volledig zijn doorgedacht en getest, ontstaat er gelegenheid.

 

Nieuwe ronde nieuwe kansen

Door nieuwe werkwijzen en veranderde interne processen ontstaan dus ook nieuwe gelegenheden tot bedrijfsfraude. Er ontstaan kansen voor zowel de professionele fraudeur als de gelegenheidsfraudeur. Voor de fraudeur geldt: nieuwe ronde, nieuwe kansen en voor de ondernemer: nieuwe risico’s. Er ontstaan nieuwe situaties waarin bestaande protocollen niet of onvoldoende voorzien. Bovendien kan sprake zijn van een feitelijke verschuiving van verantwoordelijkheden binnen de organisatie.

Voorgaande geldt voor crises in het algemeen. Vanwege de grote impact van de coronamaatregelen op het dagelijkse leven is de verwachting dat dit in het bijzonder geldt voor de huidige crisis.  Het is dan ook van belang na te gaan in hoeverre uw interne processen zijn gewijzigd en te controleren of uw protocollen up-to-date zijn.

Vermoedt u fraude binnen uw organisatie, neem dan zo snel mogelijk contact op met de specialisten.

 

Auteur:
Meer weten? Neem contact op met: