Cases

Bedrijfsfraude is complex en kent verschillende verschijningsvormen. Om u een beter beeld van bedrijfsfraude te geven, hebben wij hieronder enkele door ons behandelde fraudezaken beschreven.

 

Managementfraude

Case:

Diverse directieleden van een grote Nederlandse retailer hebben jarenlang onrechtmatig concurrerende werkzaamheden verricht met hun privévennootschappen. Daarbij werd steeds gebruik gemaakt van de faciliteiten van de Nederlandse retailer, die voor de kosten mocht opdraaien. De opbrengsten vloeiden via hun privévennootschappen naar de directieleden.

Op verzoek van één van de directieleden legden wij bewijsbeslag onder de overige directieleden. Hierdoor kon de fraude worden aangetoond. De frauderende directieleden zijn ontslagen en de schade is op hun privévermogen en op het vermogen van hun vennootschappen verhaald.

 

Case:

Een bestuurder heeft grootschalige boekhoudfraude gepleegd. Daarbij heeft hij de omzet naar een concurrerende onderneming geleid en de kosten in de vennootschap laten zitten om vervolgens zelf de overstap naar de concurrent te maken. Daarbij heeft hij getracht een groot deel van het personeel van de vennootschap om niet aan de concurrent over te dragen. Hierdoor werd de vennootschap geconfronteerd met zeer omvangrijke schulden. De specialisten van Bureau Bedrijfsfraude staan de overige bestuurders en aandeelhouders van de vennootschap bij.

Op verzoek van de overige bestuurders en aandeelhouders van de vennootschap hebben wij met succes diverse (Europese bank)beslagen gelegd. Daarnaast zijn procedures gestart tegen de frauderende bestuurder en de concurrerende onderneming. De specialisten van Bureau Bedrijfsfraude werkten daarbij nauw samen met forensisch accountants, belastingspecialisten, deurwaarders en strafrechtadvocaten.

 

Personeelsfraude

Case:

De controller van een internationaal transportbedrijf heeft jarenlang geld overgemaakt naar rekeningen van aan hem gelieerde ondernemingen. Hiertoe zijn bonnetjes vervalst, facturen valselijk opgemaakt, en diverse boekhoudkundige kunstgrepen verricht. De fraudeur kreeg medewerking van collega’s van de afdeling inkoop.

Na grondige analyse van de boekhouding door forensisch accountants zijn de frauduleuze handelingen aangetoond. Vermogensbestanddelen van de fraudeurs zijn beslagen. De fraudeurs zijn ontslagen en de schade is grotendeels op de fraudeurs verhaald. Het strafrechtelijke traject loopt nog.

 

Case:

De controller van een internationale farmaceut heeft jarenlang geld overgemaakt naar rekeningen van aan hem gelieerde ondernemingen. Hiertoe zijn bonnetjes vervalst, facturen valselijk opgemaakt, en diverse boekhoudkundige kunstgrepen verricht. De fraudeur kreeg medewerking van aan hem gelieerde (rechts)personen.

Na grondige analyse van de boekhouding door forensisch accountants zijn de frauduleuze handelingen aangetoond. Vermogensbestanddelen van de fraudeurs zijn beslagen. De fraudeurs zijn ontslagen en de schade is grotendeels op de fraudeurs verhaald. Het strafrechtelijke traject loopt nog.

Directiefraude

Het management van een groot internationaal detacheringsbureau wenste de aandelen van haar onderneming te verkopen. Om een hogere prijs te genereren, heeft het management diverse onjuistheden in de boekhouding opgenomen.

Na een grondige data analyse van de boekhouding is gebleken dat de waarde van de onderneming aanzienlijk lager was dan door de verkopers werd voorgesteld.

Op de vermogensbestanddelen van de verkopers is beslag gelegd. De betaalde koopprijs is voor een deel op de verkopers verhaald.

 

Phishing

Een CFO dient bij het overmaken van gelden extra verificatiecodes in te voeren. Enkele dagen daarna blijken zonder rechtsgrond grote hoeveelheden geld naar onbekende buitenlandse bankrekeningen te worden overgemaakt.

De specialisten van Bureau Bedrijfsfraude hebben direct diverse (Europese) bankbeslagen gelegd. In nauwe samenwerking met de betrokken (internationale) banken zijn de gelden direct teruggehaald en is schade voorkomen.  

Meer weten of direct hulp nodig?