Aanpak

Onze specialisten bepalen samen met u of u reeds over voldoende strafrechtelijk, civielrechtelijk en arbeidsrechtelijk bewijs beschikt of dat mogelijk nader bewijs dient te worden vergaard.

Zo nodig stelt LXA een team samen van ICT specialisten, bedrijfsrechercheurs en (forensisch) accountants voor het verzamelen, veiligstellen en analyseren van nadere informatie. Uiteraard gebeurt dit onderzoek zowel doortastend als discreet. Indien de fraudeur een werknemer is, zullen onze arbeidsrecht specialisten adviseren hoe ver uw onderzoek als werkgever mag gaan.

Wij brengen in kaart over welke vermogensbestanddelen de fraudeur in binnen- en buitenland beschikt.

Daarbij werken we nauw samen met bedrijfsrechercheurs, deurwaarders en ICT-specialisten.

Indien de omvang van de fraude voldoende bekend is, duidelijk is wie bij de fraude is betrokken en inzichtelijk is over welke vermogensbestanddelen de fraudeurs beschikken, kunnen in binnen- en buitenland conservatoire maatregelen worden genomen. Deze maatregelen kunnen onder meer bestaan uit:

  • beslag leggen op bankrekeningen
  • beslag leggen op woningen, bedrijfspanden, auto’s etc.
  • beslag leggen onder derden, zoals opdrachtgevers van de fraudeur

Nadat de conservatoire maatregelen zijn genomen, en de vermogensbestanddelen van de fraudeurs zijn ‘bevroren’, wordt de civielrechtelijke procedure gestart. Deze procedure heeft tot doel de fraudeurs tot het betalen van een schadevergoeding te veroordelen. Nadat de fraudeurs zijn veroordeeld, krijgen de deurwaarders opdracht om daadwerkelijk tot executie over te gaan en de schade op de fraudeurs te verhalen.

Indien bij de bedrijfsfraude werknemers zijn betrokken, is het van belang van het begin af aan de arbeidsrechtelijke aspecten van de bedrijfsfraude en de bestrijding van de bedrijfsfraude goed in beeld te hebben. Er spelen steeds diverse arbeidsrechtelijke vragen:

  • Bestaat voldoende aanleiding om de werknemer te schorsen of te ontslaan?
  • Mag de werkgever de laptop en telefoon van de werknemer in beslagnemen en uitlezen?
  • Mag de werkgever de e-mailaccounts van de werknemer uitlezen?

Vanaf de intake zijn onze arbeidsrechtadvocaten betrokken om de eventuele arbeidsrechtelijke procedure voor te bereiden en ervoor te waken dat in het kader van de fraudebestrijding steeds als goed werkgever wordt gehandeld. 

De focus van de benadeelde van bedrijfsfraude ligt veelal primair op het beëindigen van de bedrijfsfraude en op het verhalen van de schade. Een eventuele strafrechtelijke vervolging van de fraudeur is vaak van secundair belang. Wij werken nauw samen met strafrechtadvocaten die tijdens de civielrechtelijke procedure de strafrechtelijke aangifte kunnen voorbereiden. Zo wordt reeds in het civielrechtelijke traject rekening gehouden met de eventuele strafrechtelijke procedure en kan de verzamelde informatie meermaals worden gebruikt.

In andere gevallen is het juist wenselijk het strafrechtelijke traject af te wachten. Onze specialisten bepalen met u de beste strategie en zorgen voor een goede afstemming tussen de specialisten.

Vanaf het moment van de beslaglegging, raken de fraudeurs ermee bekend dat de bedrijfsfraude is ontdekt. Vanaf dat moment kunnen er veel vragen op de onderneming afkomen. Dank aan vragen van werknemers, aandeelhouders, financiers, leveranciers, afnemers en lokale, nationale en mogelijk zelfs internationale media.

Wij werken nauw samen met gespecialiseerde communicatiebureaus. Zij kunnen vanaf het begin af aan worden betrokken om de organisatie voor te bereiden hoe over de bedrijfsfraude te communiceren. Een en ander gebeurt uiteraard met de grootste discretie.

In andere gevallen is het juist wenselijk het strafrechtelijke traject af te wachten. Onze specialisten bepalen met u de beste strategie en zorgen voor een goede afstemming tussen de specialisten.

Onder omstandigheden kan de bedrijfsfraude direct of indirect aanzienlijke fiscale gevolgen hebben.

Onze specialisten begeleiden u in dat geval in de communicatie met de Belastingdienst en de FIOD om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Meer weten of direct hulp nodig?